دریچه خطی

تولید و ساخت انواع دریچه خطی | قیمت دریچه خطی

دریچه خطی 90 درجه

دریچه خطی 90 درجه

دریچه خطی 15 درجه

دریچه خطی 15 درجه

دریچه خطی چوبی (دریچه دکوراتیو)

دریچه خطی چوبی (دکوراتیو)

دریچه خطی 35 درجه با دمپر بلند آلنی

دریچه اسلوت

دریچه اسلوت

دریچه قابل تنظیم عمودی و افقی

دریچه قابل تنظیم عمودی و افقی

دریچه خطی سه طرفه

دریچه خطی سه طرفه

دریچه متحرک پره هلالی

دریچه متحرک پره هلالی

دریچه مشبک زنبوری

دریچه مشبک زنبوری

دریچه خطی تک پره ای

دریچه خطی تک پره ای

درخواست قیمت دریچه

مشخصات دریچه