دریچه هوای رفت

انواع دریچه های توزیع و انتقال هوا را میتوان دریچه هوای رفت یا دریچه دمش هوا نامید. این دریچه ها امکان نصب انواع دمپر متقابل و موازی برای کنترل هوادهی را دارا هستند.

دریچه های رفت هوا به دلیل دارا بودن اصطکاک کم در برخورد با جریان هوا، دارای خروجی حداکثر در شدت جریان میباشند. به طور کلی هنگامی که مقدار جریان هوا با افت فشار کم و طول پرتاب بلند مورد نیاز باشد، از دریچه توزیع و انتقال هوا استفاده می شود.

دریچه خطی دو طرفه

دریچه خطی دو طرفه

دریچه سقفی چهار طرفه

دریچه سقفی چهار طرفه

دریچه سقفی چهارگوش کلاف دور باز

دریچه سقفی چهارگوش کلاف دور باز

دریچه کولر

دریچه کولر

دریچه خطی 90 درجه

دریچه خطی 90 درجه

دریچه خطی 15 درجه

دریچه خطی 15 درجه

دریچه سقفی چهارگوش کلاف پهن

دریچه سقفی چهارگوش کلاف پهن

دریچه سبد تخم مرغی (دریچه شطرنجی)

دریچه سبد تخم مرغی | دریچه شطرنجی

دریچه خطی چوبی (دریچه دکوراتیو)

دریچه خطی چوبی (دکوراتیو)

لوور هوا رسان

دریچه گریل | دریچه هوا رسان