دریچه هوای رفت

دریچه خطی دو طرفه

دریچه خطی دو طرفه

دریچه سقفی چهار طرفه

دریچه سقفی چهار طرفه

دریچه سقفی چهارگوش کلاف دور باز

دریچه سقفی چهارگوش کلاف دور باز

دریچه کولر

دریچه کولر

دریچه خطی 90 درجه

دریچه خطی 90 درجه

دریچه خطی 15 درجه

دریچه خطی 15 درجه

دریچه سقفی چهارگوش کلاف پهن

دریچه سقفی چهارگوش کلاف پهن

دریچه سبد تخم مرغی (دریچه شطرنجی)

دریچه سبد تخم مرغی | دریچه شطرنجی

دریچه خطی چوبی (دریچه دکوراتیو)

دریچه خطی چوبی (دکوراتیو)

لوور هوا رسان

دریچه گریل | دریچه هوا رسان