دمپر

دمپر در حقیقت نوعی صفحه فلزی یا دریچه است که با باز و بسته شدن، میتواند هوای عبوری از داکت ‌ها و کانال‌ ها را تنظیم کند. با نصب و تنظیم این تجهیز تهویه ای میتوان دمای محیط را با فرستادن جریان هوای گرم یا سرد به نقاط مختلف محیط کنترل کرد.

با تنظیم دمپرها می توانید میزان هوای ورودی به هر اتاق یا هر جای دیگری از محیط مورد نظر را کاهش یا افزایش دهید. همچنین برای تغییر جهت جریان هوا میتوان از تیغه های دمپرها استفاده کزد.

دمپر بادی

دمپر بادی

دمپر ضد انفجار

دمپر ضد انفجار

دمپر کانال موتوری

دمپر موتوری | دمپر بین کانال موتوری

دمپر گرد پروانه ای

دمپر ضد آتش

دمپر ضد آتش | دمپر ضد حریق

دمپر وزنی

دمپر وزنی

دمپر دستی

دمپر دستی | دمپر بین کانال دستی

دمپر هوا بر

دمپر هوا بر