دریچه های صنعتی

تولید و فروش انواع دریچه های صنعتی دریچه صداگیر ، دریچه فایر دمپر دریچه دمپر وزنی لوور هوارسان دمپر دستی دمپر بادی

دمپر کانال موتوری

دمپر کانال موتوری | دمپر بین کانال موتوری

دریچه صداگیر کانالی

دریچه صداگیر کانالی

فایر دمپر | دمپر ضد آتش | دمپر ضد انفجار

دمپر وزنی

دمپر وزنی

لوور هوا رسان

لوور هوارسان | دریچه گریل | دریچه هوا رسان

دمپر بین کانال دستی | دمپر کانالی دستی

دمپر بادی

دریچه هوابر