دریچه های صنعتی

تولید و فروش انواع دریچه های صنعتی دریچه صداگیر ، دریچه فایر دمپر دریچه دمپر وزنی لوور هوارسان دمپر دستی دمپر بادی

دمپر ضد انفجار

دمپر ضد انفجار

دمپر کانال موتوری

دمپر موتوری | دمپر بین کانال موتوری

دریچه صداگیر کانالی

دریچه صداگیر کانالی

دمپر ضد آتش

دمپر ضد آتش | دمپر ضد حریق

دمپر وزنی

دمپر وزنی

لوور هوا رسان

دریچه گریل | دریچه هوا رسان

دمپر دستی

دمپر دستی | دمپر بین کانال دستی

دمپر هوا بر

دمپر هوا بر