دریچه صنعتی

تولید و فروش انواع دریچه های صنعتی شامل دریچه صداگیر ، دریچه فایر دمپر دمپر وزنی، لوور هوارسان، دمپر دستی و بادی.

دمپر ضد انفجار

دمپر ضد انفجار

دمپر کانال موتوری

دمپر موتوری | دمپر بین کانال موتوری

دریچه صداگیر کانالی

دریچه صداگیر کانالی

دمپر ضد آتش

دمپر ضد آتش | دمپر ضد حریق

دمپر وزنی

دمپر وزنی

لوور هوا رسان

دریچه هوا رسان

دمپر دستی

دمپر دستی

دمپر هوا بر

دمپر هوا بر

درخواست قیمت دریچه

    مشخصات دریچه