دریچه سقفی

بطور کلی به دریچه هایی که از طریق سقف هوارسانی می کنند دریچه سقفی گفته میشود. شکل هندسی این محصول می تواند چهارگوش، گرد و تایلی باشد.

برای کانالهایی که بصورت افقی در سقف ساختمانها اجرا می شوند و دهانه انشعاب نیز از طریق سقف کاذب خارج می شوند از دریچه سقفی هوا استفاده می شود. دریچه های سقفی در مدلهای چهارگوش یکطرفه، دو طرفه ، سه طرفه و چهار طرفه و همچنین گرد ، مشبک و خورشیدی طراحی و ساخته می شوند.

دریچه جت نازل

دریچه جت نازل

جت دیفیوزر | دریچه سقفی کروی

دریچه سقفی گرد برجسته

دریچه سقفی گرد برجسته

دریچه خورشیدی

دریچه خورشیدی سقفی

دریچه گرد مشبک

دریچه گرد مشبک

دریچه سقفی گرد تخت

دریچه سقفی گرد تخت

دریچه سقفی چهارگوش دو طرفه

دریچه سقفی دو طرفه کنجی

دریچه مشبک | دریچه لانه زنبوری چهارگوش

درخواست قیمت دریچه

    مشخصات دریچه