دریچه دیواری

دریچه خطی دو طرفه

دریچه خطی دو طرفه

دریچه کولر

دریچه کولر

دریچه خطی 90 درجه

دریچه خطی 90 درجه

دریچه خطی 15 درجه

دریچه خطی 15 درجه

دریچه سبد تخم مرغی (دریچه شطرنجی)

دریچه سبد تخم مرغی | دریچه شطرنجی

دريچه برگشت پره ايرفويلی آلومينيومی

دريچه برگشت پره ايرفويلی آلومينيومی

دریچه فن کویل شیاردار

دریچه فن کویل شیاردار نمای ساختمان

دریچه پره زد Z

دریچه مشبک زنبوری با دمپر

دریچه خطی 30 درجه با دمپر بلند آلنی

دریچه خطی 30 درجه با دمپر بلند آلنی