دریچه دیواری

دریچه خطی 90 درجه

دریچه خطی 90 درجه

دریچه خطی 15 درجه

دریچه خطی 15 درجه

دریچه سبد تخم مرغی (دریچه شطرنجی)

دریچه سبد تخم مرغی | دریچه شطرنجی

دريچه برگشت پره ايرفويلی آلومينيومی

دريچه برگشت پره ايرفويلی آلومينيومی

دریچه پادری دوقاب

دریچه فنکوئلی شیاردار نمای ساختمان

دریچه پره زد Z

دریچه مشبک زنبوری با دمپر

دریچه خطی 35 درجه با دمپر بلند آلنی

دریچه دیواری قوس دار اهرمی