دریچه خطی 30 درجه با دمپر بلند آلنی

دریچه خطی 30 درجه با دمپر بلند آلنی


محصول توضیحات

دریچه خطی 30 درجه با دمپر بلند آلنی نوعی از دریچه هوای رفت به صورت زاویه دار است که به عنوان دریچه کولری متداول به کار میرود و با آچار مخصوص آلنی باز یا بسته میشود. جنس ساخت آنها اغلب ترکیبی از آلومینیوم و ورق گالوانیزه میباشد. دبی هوا در دریچه های خطی 30 درجه دمپر دار با استفاده از دمپر هوا تنظیم میگردد.