دریچه سقفی چهارگوش

انواع دریچه سقفی چهارگوش به علت داشتن پره های متوالی باعث انتقال یکنواخت هوا به صورت افقی می شوند و به همین دلیل جزو پرکاربرد ترین دریچه ها محسوب می گردد. در این نوع دریچه ها میزان بالای پخش هوا در فضای زیر سقف باعث می شود دریچه حرارت و سرعت هوای مخلوط به سرعت متعادل شود. دریچه چهار گوش سقفی هوا برای دهش، برگشت و یا تخلیه هوای محیط مورد استفاده قرار می گیرد.

دریچه سقفی چهار طرفه

دریچه سقفی چهار طرفه

دریچه سقفی چهارگوش کلاف دور باز

دریچه سقفی چهارگوش کلاف دور باز

دریچه کولر

دریچه کولر

دریچه سقفی چهارگوش کلاف پهن

دریچه سقفی چهارگوش کلاف پهن

دریچه سقفی طرح اسلوت با تور

دریچه سقفی چهارگوش دو طرفه

دریچه سقفی دو طرفه کنجی

دریچه مشبک | دریچه لانه زنبوری چهارگوش