دریچه بازدید فن کویل گل سقفی لولادار

دریچه بازدید فن کویل گل سقفی لولادار


محصول توضیحات

دریچه بازدید فن کویل گل سقفی لولادار در محل هایی قرار میگیرد که فاصله دستگاه فنکوئل تا سقف کم باشد و نتوانیم از زیر فنکول وزنه ای استفاده کنیم. جنس این دریچه ها از آلومینیوم و پروفیل مرغوب می باشد. در ساخت این دریچه ها از جوش ارگون استفاده می شود. این نوع دریچه ها یکی از انواع مختلف دریچه فن کوئل محسوب میشوند و دارای پوشش رنگ الکترواستاتیک کوره ای می باشد.

دریچه ی زیرفنکوئل گل سقفی دو پله ی لولادار