قرقره آتش نشانی

قرقره آتش نشانی


محصول توضیحات

در بین تجهیزات ایمنی، تجهیزات آتش نشانی دارای جایگاه ویژه ای می باشند. قرقره آتش نشانی از جمله تجهیزاتی می باشند که آتش نشان ها در هنگام اطفاء حریق از آن ها استفاده می کنند. قرار گرفتن شیلنگ آتش نشانی در داخل جعبه آتش نشانی مستلزم وجود قرقره ای می باشد که شیلنگ آب روی پیچیده شود. این قرقره ها ابزار مناسبی برای رساندن آب به محل آتش سوزی می باشند.

قرقره آتش نشانی
قرقره آتش نشانی

قرقره های آتش نشانی دارای یک هسته ی مرکزی بوده و لوله های آتش نشانی به دور آن پیچیده می شود. این لوله ها در اکثر موارد در برابر آتش و اجسام تیز و برنده مقاومت داشته و نمی سوزند.

قرقره آتش نشانی از دو ورق مدور آهنی به قطر 48 سانتیمتر تولید شده است که 9 سانتیمتر از هم فاصله دارند. شش عدد میله آهنی در بین این دو ورق مدور قرار گرفته اند و آنها را بهم وصل می کنند.

همچنین شرکت صنعتی رحمتی تولید کننده انواع جعبه آتش نشانی در ابعاد مختلف میباشد.