نمایشگاه دائمی محصولات شرکت صنعتی رحمتی

بازدیدکنندگان گرامی، شرکت صنعتی رحمتی نمایشگاه دائمی محصولات خود را در محل کارخانه این شرکت دایر نموده است. از شما دعوت میکنیم برای بازدید از تولیدات این مجموعه به این نمایشگاه دائمی مراجعه نمایید.