دریچه زیر فن کویل گل سقفی دوپله قفلی وزنه ای

دریچه زیر فن کویل گل سقفی دوپله قفلی وزنه ای


محصول توضیحات

دریچه زیر فن کویل گل سقفی دوپله قفلی وزنه ای یکی دیگر از انواع دریچه زیر فن کویل میباشد. کاربرد این دریچه ها به طور مکش میباشد که از دور تا دور دریچه مکش هوا را انجام میدهد. ابعاد آن بر حسب ابعادی درخواستی مشتری قابل ساخت میباشد و بستگی به CFM دستگاه های مشتری دارد. دریچه های وزنه ای به طوریست که به سمت بالا فشرده میشود و باز میشود.

حداکثر فضا برای استفاده از دریچه وزنه ای باید 5 الی 10 سانت باشد. بدنه تشکیل دهنده دریچه های زیر فن کوئل گل سقفی دوپله قفلی وزنه ای پروفیل و ورق میباشد و از بهترین جنس ورق و پروفیل عرضه شده در بازار میباشد. نصب اینگونه دریچه ها به صورت روکار یا مخفی میباشد که از داخل پی میشود.