محصولات

دریچه شوتینگ زباله

دریچه شوتینگ زباله

دمپر کانال موتوری

دمپر کانال موتوری | دمپر بین کانال موتوری

دریچه خطی 90 درجه

دریچه خطی 90 درجه

دریچه خطی 15 درجه

دریچه خطی 15 درجه

دریچه کناف

دریچه کناف

دریچه سقفی چهارگوش کلاف پهن

دریچه سقفی چهارگوش کلاف پهن

دریچه سبد تخم مرغی (دریچه شطرنجی)

دریچه سبد تخم مرغی | دریچه شطرنجی

دريچه برگشت پره ايرفويلی آلومينيومی

دريچه برگشت پره ايرفويلی آلومينيومی

دریچه خطی چوبی (دریچه دکوراتیو)

دریچه خطی چوبی (دکوراتیو)

قرقره آتش نشانی