دریچه های گریل روی دودکش (کلاهک)

شرکت صنعتی رحمتی موفق به گرفتن تاییدیه ساخت کلاهک از طرف اداره محترم گاز شده است. کلاهک ها از جنس ورق آهن ضدزنگ میباشد و از رنگ تمام الکترواستاتیک کوره ای به انجام میرسد. ابعاد آن با درخواست مشتری قابل ساخت میباشد.

کلاهک ژاپنی

کلاهک ژاپنی

کلاهک

کلاهک

کلاهک