کلاهک پشت بام | کلاهک دودکش

دهانه خروجی داکت و کانال هواکش‌ها و دودکش‌ها که در بام از رایزر خارج میشوند. برای محافظت از داکت و کانال های هوارسانی از عوامل فرسایشی محیط مانند باران، برف و باد، و همچنین عدم آسیب رسانی به دستگاه های مکنده و یا دیگ و مشعل موتورخانه ها بواسطه ی این عوامل، از انواع کلاهک پشت بام در انتهای داکت یا کانال استفاده میشود.

کلاهک کلبه ای

کلاهک کلبه ای | کلاهک ژاپنی

کلاهک پره ای

کلاهک پره ای