دریچه های رفت و برگشت

دريچه برگشت پره ايرفويلی آلومينيومی

دريچه برگشت پره ايرفويلی آلومينيومی

دریچه طرح اسلوت باتور

دریچه پادری دوقاب

دریچه فنکوئلی شیاردار نمای ساختمان